Operatiivinen kehittäminen

Suhtaudumme operatiiviseen kehittämiseen käytännönläheisesti. Asiakkaamme kiittävät meitä etenkin konkreettisista tuloksista. Niiden takana ovat tiimimme syvä toimialatietämys ja funktionaalinen osaaminen sekä tarkkaan kohdistettu analyysi. 

Hankkeemme alkavat tyypillisesti diagnostiikalla, jossa sukellamme syvälle yrityksen toimintoihin. Tarkoituksemme on saavuttaa riippumaton faktapohjainen näkemys parannusmahdollisuuksista ja keskeisistä tekijöistä, joiden avulla muutokset toteutuvat. Muutosohjelman hahmottelemme tiiviissä yhteistyössä yritysjohdon kanssa. Toteutuksessa roolimme voi olla mitä tahansa muutoksen johtamisesta aina johdon sparraamiseen ja tukevien analyysien laatimiseen.

Tuellamme moni asiakkaamme on onnistunut kääntämään yrityksen kehityssuunnan pysyvästi arvoa luovaksi. Kokonaisvaltaisten muutosprojektien lisäksi olemme tehneet rajatumpia toimeksiantoja, muun muassa osallistuneet hankintatoimen pystyttämiseen sekä neuvotelleet yritykselle keskeisiä sopimuksia uusiksi.

Konsulttipalveluidemme todellinen arvo perustuu saavutettuihin tuloksiin. Siksi olemme valmiit sitomaan palkkiomme parannusten tuottamaan hyötyyn. Tällaisissa toimeksiannoissa varmistamme tulokset tyypillisesti niin, että olemme keskeisessä roolissa hankkeiden jalkauttamisessa. Osassa hankkeista olemme itse ottaneet operatiivista linjavastuuta.

Esimerkkejä viimeaikaisista toimeksiannoista

Hankintojen kehittäminen ja tuki toimenpidesuunnitelmien toteuttamiseen rakennusalan toimijalle 

Maanvuokrausprosessien haasteiden tunnistaminen ja prosessin standardointi julkisen sektorin organisaatioiden välillä

Hankintojen tehokkuuden kehittäminen ja kategoriamallin jalkauttaminen

Kunnallisen sähköverkkoyhtiön sähköverkon hinnoittelumalli 

Kaukolämpötuotteen uudistus energiayhtiölle 

Digitaalisen sote-keskuskonseptin suunnittelu merkittävälle julkiselle palveluntarjoajalle 

Yksityisen sote-toimijan muutos- ja kannattavuusohjelman valmistelu ja jalkautuksen tuki 

Laboratoriopalveluita tarjoavan yhtiön hinnoittelumallin ja palveluverkon uudistaminen 

Johtavan yksityisen sote-toimijan liiketoimintasuunnitelma keskittyen tuote- ja palveluvalikoiman sekä hinnoittelun kehittämiseen 

Energiayhtiön riskinhallintaperiaatteiden ja -käytäntöjen arviointi ja kehitys

Ikääntyneiden kotihoidon operatiivisen toiminnan kehittämisuunnitelma ja jalkautuksen tuki merkittävälle julkiselle toimijalle 

Toimintamalli strategisia hankintoja varten merkittävälle julkiselle palveluntarjoajalle 

Uuden toimintamallin käyttöönotto suurelle rahoitusalan toimijalle

Julkisen sote-toimijan terveysasematoiminnan läpivalaisu ja toimintamallien kehittäminen 

Pysäköinninvalvonnan tehokkuuden parantaminen