Ikääntyneiden asumispalveluiden kilpailutuksen hinnanmuodostus

Tausta 

Lyhyessä ajassa ikääntyneiden tehostetun asumispalvelun markkinassa oli tapahtunut historiallisen suuria muutoksia. Hoitajamitoitus ja mm. Venäjän hyökkäyssodan ajama voimakas inflaatio nostivat palvelun tuotantokustannuksia ennen näkemättömällä tavalla. Julkisella sote-palvelutuottajalla oli tarve ymmärtää keskeisimpien muutosajureiden vaikutus palvelutuotannon kustannuksiin ja asettaa ikääntyneiden asumispalveluiden seuraavan kilpailutuskauden kattohinta mahdollisimman oikeudenmukaiselle tasolle, kuitenkin kaupungin budjettiraami huomioiden.  

Prosessi 

Projekti koostui kolmesta keskeisestä vaiheesta. Ensin toteutettiin asumispalveluiden kustannusanalyysi, ja arvioitiin eri muutosajureiden vaikutuksia keskeisiin asumispalveluiden kustannuseriin. Seuraavassa vaiheessa muodostettiin skenaarioanalyysi ajureiden kehityksestä ja mahdollisten muutosten kustannusvaikutuksista. Projektin kolmannessa vaiheessa kustannusanalyysin tuloksia verrattiin verrokkikaupunkien hintoihin realistisen hintatason haarukoimiseksi. Analyysien pohjalta, VALOR muodosti ehdotuksen tulevan kilpailutuksen kattohinnalle. 

VALORin rooli ja tulokset 

VALOR tarjosi asiakkaalle asiantuntevaa, niin julkisen sote-järjestäjän kuin yksityisen palvelutuottajan näkökulman ymmärtävää tukea. VALORin hinnoittelusuosituksella asiakas järjesti onnistuneen kilpailutuksen päivitetyllä hintatasolla, johon eri osapuolet ovat olleet tyytyväisiä.