Selvitys Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmista

Tausta

Helsingin kaupunki otti keväällä 2022 käyttöön uuden palkkajärjestelmän, jonka käyttöönotossa ilmenneitä palkanmaksun ongelmia on ratkottu monin tavoin. VALOR valittiin tekemään selvitys palkanmaksuongelmista ja järjestelmän käyttöönotosta, jotta vältytään tulevaisuudessa vastaavilta ongelmilta ja opitaan järjestelmän käyttöönotossa tapahtuneista virheistä.

Selvityksen vaiheet ja tulokset

Selvitystä varten VALOR perehtyi hankkeen aikaiseen päätöksentekomateriaaliin, haastatteli hankkeen kannalta keskeiset henkilöt sekä analysoi ongelmien juurisyyt.

Selvitystyö jakautui kolmeen osaan:

  1. Palkkajärjestelmä käyttöönoton eteneminen: kuvaus käyttöönoton olennaisista tapahtumista
  2. Käyttöönoton arviointi: johtopäätökset käyttöönoton ongelmien juurisyistä perustuen edellisessä osassa kuvattuun tapahtumien kulkuun
  3. Opit tulevaa varten: mitä mm. kaupungin yleisessä johtamisessa, muutostilanteissa ja liikelaitosrakenteissa tulisi tehdä toisin, jotta vastaavat virheet vältettäisiin ja tulevat muutoshankkeet olisivat sujuvampi

Hankkeen tulosten perusteella kaupunki on pormestarin johdolla lähtenyt uudistamaan ja selkeyttämään kaupunkiorganisaation ja erityisesti liikelaitosten johtamismallia, sekä uudistamaan tapaa, jolla suuria muutoshankkeita suunnitellaan, resursoidaan ja viedään läpi.

Lisää aiheesta:

Helsingin kaupunki: Ulkoinen selvitys Helsingin palkanmaksujärjestelmän käyttöönotosta valmistui

Helsingin Sanomat: Selvitys: “Puutteellinen johtaminen” ajoi kaaokseen

Koko loppuraportti on luettavissa Helsingin kaupungin sivuilla.