Hyvinvointialueraportti 2024

Hyvinvointialueraportti on suunnattu kaikille hyvinvointialueista kiinnostuneille toimijoille. Se kokoaa yksiin kansiin kattavan kuvan alueiden taloustilanteesta ja sen tasapainottamiseksi laadituista sopeuttamistoimenpidesuunnitelmista.

Raportin sisältö

  • Alueiden lähivuosien taloustilanne ja sopeuttamis-suunnitelmat
  • Alueiden toimenpidelistaukset

Suomen terveyspalveluiden toimiala 2024

Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa kattavan kokonaisnäkymän terveyspalveluiden toimialaan.

Toimialakatsauksen sisältö

  • Sote-sektorin talouden tila, trendit, ilmiöt
  • Terveyspalveluiden markkina
  • Suurimpien toimijoiden liiketoiminnan kehitys ja kilpailutilanne

Suomen sosiaalipalveluiden toimiala 2024

Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa kattavan kokonaisnäkymän sosiaalipalveluiden toimialaan.

Toimialakatsauksen sisältö

  • Sote-sektorin talouden tila, trendit, ilmiöt
  • Sosiaalipalveluiden markkina
  • Suurimpien toimijoiden liiketoiminnan kehitys ja kilpailutilanne