Henrikki Palva, johtava osakas

Perustettuaan VALORin 2011 yhdessä Matin, Antin ja Rainen kanssa Henrikki on ollut yrityksen päivittäisestä johtamisesta vastaava pääosakas, osallistuen samalla aktiivisesti konsulttityöhön. Hän on toiminut konsulttialalla vuodesta 1996: Carta Corporate Advisors -yhtiössä (jonka Booz osti 1998) vuosina 1996‒1998 ja perustajaosakkaana Nordic Adviser Groupissa vuosina 1998‒2011. Ennen konsultin uraansa Henrikki vastasi yrityssuunnittelusta Amerilla, erityisesti talviurheiluliiketoiminnan laajentumiseen liittyen.

Asiantuntijuus

Henrikillä on laaja kokemus eri toimialoilta ja strategisista kysymyksistä, liittyen kasvuun, toimintojen parantamiseen ja yrityskauppoihin. Toimeksiannot ovat ulottuneet maantieteellisesti Kaukoidästä Pohjois-Amerikkaan. Henrikkiä kiinnostavat varsinkin yritysstrategia, omistajuuskysymykset ja yrityskaupat. 

Esimerkkejä viimeaikaisista toimeksiannoista:

  • Rakenne- ja hallintomalli julkisen liikenteen organisaatioille pääkaupunkiseudulla
  • Ekosysteemistrategia kolmelle suurelle rahoituslaitokselle   
  • Yhteisyritysstrategia ja rakenne kahdelle maatalouden alan yritykselle 
  • Epäorgaanisen kasvun strategia suurelle energiateknologiayritykselle 
  • Tehokkuuden parantamismahdollisuuksien arviointi julkisen infran rakentamisessa ja ylläpidossa 
  • Kaupallinen neuvonanto televiestintäalan infrayhtiön yrityskaupassa

Koulutus

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta.

Toimiston ulkopuolella

Henrikki on onnellisesti naimisissa ja heillä on neljä lasta. Tiivis konsulttityö yhdistettynä perhe-elämään ei yleensä jätä paljon ylimääräistä vapaa-aikaa. Hiihto, veneily, matkustus ja mökkielämä Päijänteen rannalla sekä Rukan hiihtomajalla tarjoavat kuitenkin erinomaisia tilaisuuksia rentoutua ja viettää aikaa perheen parissa.