Vihreästä siirtymästä kestävää nostetta myyntiin 

Markkinat odottavat vastuullisia vaihtoehtoja ja edelläkävijöillä on nyt mahdollisuus erottautua myönteisesti kilpailussa asiakkaista, rahoittajista ja henkilöstöstä. Kestävyysraportoinnin tietoja kannattaa hyödyntää kilpailuetujen löytämiseen.

”Markkina on tällä hetkellä erittäin vastaanottavainen. Jokaisessa yrityksessä olisi siksi tärkeä selvittää, miten kestävää kauppaa voidaan käydä oman myynnin nostamiseksi”, korostaa Ville-Veikko Laukkanen VALOR Partnersilta, joka on perehtynyt kestävyysmarkkinoiden kehitykseen ja merkityksen kasvuun jo yli kymmenen vuotta aiemmissa työtehtävissään.

Laukkasen mukaan monessa yrityksessä tuskaillaan EU:n raportointivaatimusten kanssa, mutta kolikon toinen puoli on, että samalla syntyy kattava datapohja, jota voi analysoida kilpailuetulinssien kautta.

”Asia ei ole monimutkainen tai vaikea. Maailma halutaan läpinäkyvästi kestävämmäksi, mikä varmistetaan vaatimalla raportointia”, toteaa Laukkanen.  

Raportointidataa analysoimalla yritys voi löytää tekijöitä, jotka erottavat tämän kilpailijoistaan kestävyyden suhteen. Lisäksi sääntelyn kautta vapaamatkustajat poistuvat ja edelläkävijät palkitaan.

Voittajat integroivat kestävyyden osaksi liiketoimintaa

VALORin ydinosaaminen on datan hyödyntäminen faktapohjaisissa analyyseissä, jotka tukevat yritysjohdon päätöksentekoa.

”Autamme yrityksiä tunnistamaan mistä kestävä myynti syntyy ja miten kilpailukeinot muutetaan strategisiksi ja operatiivisiksi tavoitteiksi. Haluamme olla tukena ennakoimassa aaltoa ja pohtimassa miten vihreässä kilpailussa voi aidosti erottautua”, Laukkanen sanoo.

Laukkasen mukaan voittajat ovat ne yritykset, jotka integroivat kestävyyden osaksi liiketoimintaa. Hän nostaa esimerkin suomalaisesta lukkoyrityksestä, jonka kanssa hän teki töitä aiemmassa roolissaan teknologian startup-yrityksen toimitusjohtajana.

Lukkoyrityksessä selvitettiin tarkkaan, miten he pääsevät nettonollapäästöön ja löydettiin selkeä kilpailuetu verrattuna muihin alan toimijoihin. Kilpailuetua tuotteistettiin ja sen ympärille rakennettiin palvelu, joka on menestynyt erinomaisesti.

Ville-Veikko Laukkanen on perehtynyt kestävyysmarkkinoiden kehitykseen ja merkityksen kasvuun jo yli kymmenen vuotta.

Luotettavuus ja vertailtavuus parantuvat

EU:n regulaation piiriin kuuluvat yritykset tulevat porrastetusti mukaan kestävyysraportointidirektiiviin, joka laajentaa kestävyystietojen raportointivaateita. Hankintaketjujen myötä raportointi koskee entistä laajempaa joukkoa.

”Viherpesudirektiivi varmistaa jatkossa, että kerrottujen asioiden on oltava totta. Varmentamisprosessi tarkentuu ja yhdistyy talousraportoinnin kanssa osaksi tilinpäätösaineistoa, jolloin luotettavuus ja vertailtavuus parantuvat”, Laukkanen toteaa.

Hän lisää, että laadukas raportointi voi jo itsessään muodostua kilpailuetutekijäksi, kun asiakasyhtiöt tarvitsevat jatkossa tietoa koko toimitusketjun toiminnan kestävyydestä.

Laukkanen uskoo, että informaation formalisoitumisella on merkittävä taloudellinen vaikutus ja että paljon pääomaa allokoituu tulevaisuudessa tämän mukaisesti. Muu maailma seuraa EU:n perässä ja tulee kauppasuhteiden myötä direktiivin vaikutusalueen piiriin. Yhdysvalloissa IRA-lainsäädäntöpaketti allokoi myös merkittäviä kannusteita puhtaaseen energiaan ja kestävyyteen.

AI-teknologian avulla uusia oivalluksia

Jotta kerättyä dataa voidaan käyttää yritysjohdon päätöksenteossa, sitä on analysoitava faktapohjaisesti. Datan ryhmittelyyn voi hyödyntää AI-teknologioita, jolloin uusia oivalluksia voi syntyä esimerkiksi hankintastrategioihin, kilpailutuksiin, investointeihin ja asiakaslupauksiin.

Riskianalyysin avulla merkitys liiketoiminnalle avautuu käytännönläheisesti. Samat tekijät nousevat yhä yksilöidymmin esiin myös yritysjärjestelyiden arvonmäärityksissä ja ehdoissa.

”Kokonaisuus on isoimpia asioita mitä olen nähnyt urani aikana ja tematiikka tulee strategisissa valinnoissa entistä merkittävämmäksi jatkossa”, Laukkanen painottaa.

Tehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä selkeitä valintoja mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Asiaa on myös perusteltava sidosryhmille yhä enemmän. Kestävyys voi lisäksi olla katalyytti suurillekin muutoksille, esimerkiksi investoinnille, jota on mietitty pidempään.

”Myynnin kautta kustannukset katetaan moninkertaisesti, kunhan liikkeelle lähdetään ajoissa. Yhtiöille on arvokasta analysoida pelikenttä mahdollisimman nopeasti ja nähdä tämä mahdollisuutena kasvaa. Aktiivinen osallistuminen ja innovatiivinen lähestyminen kestävyyshaasteisiin ei ainoastaan täytä direktiivin vaatimuksia, vaan luo myös perustan pitkän aikavälin menestykselle”, Laukkanen huomauttaa.