Oomin aurinkoliiketoiminnan kasvustrategia terävöityi VALORin tuella

VALOR Partners tuki Oomi Solaria yrityksille suunnatun aurinkoliiketoiminnan markkinaratkaisun kehittämisessä, organisoitumisvaihtoehtojen arvioinnissa sekä yhtiöittämisen edistämisessä.

Viime vuosina aurinkoenergia on kehittynyt huomattavasti. Tehokkuudeltaan parantuneet aurinkopaneelit soveltuvat hyvin myös Suomen pohjoisten alueiden olosuhteisiin. Tulevaisuudessa aurinkoenergian odotetaan vahvistuvan merkittävästi osana Suomen sähköntuotantoa. Tähän vaikuttavat myönteiset kokemukset aurinkoenergian taloudellisesta kannattavuudesta ja sen käytön helppoudesta.

Vuoden 2024 alussa toimintansa aloittanut Oomi Solar tarjoaa yritysasiakkaille kokonaisratkaisut ja -palvelut aurinkovoiman hankesuunnittelusta käytännön asennukseen koko Suomessa. Yritys keskittyy kiinteistö- ja maavoimaloiden sekä teollisen kokoluokan aurinkopuistojen toimittamiseen.

Kuluttajamarkkinasta yritysasiakkaiden piiriin

Samassa konsernissa toimiva Oomi Energia on toimittanut aurinkopaneeliratkaisuja kuluttajille jo kymmenen vuoden ajan ja kerännyt laajaa kokemusta aurinkovoimasta, paneelien elinkaaresta sekä palveluvoimaloiden (PPA) operoinnista.

Keväällä 2023, Oomi ja VALOR aloittivat yhteisen pohdinnan siitä, miten markkinajohtajan ydinosaamista voisi mahdollisimman tehokkaasti valjastaa palvelemaan yrityksiä ja yhteisöjä niiden siirtymässä kohti uusiutuvaa energiaa.

”Olemme tehneet VALORin kanssa yhteistyötä aiemminkin, ja tiesimme, että heillä on osaamista, mitä tarvitsimme tähän projektiin”, sanoo Oomi Solarin tuore toimitusjohtaja Olli Tuomivaara.

Datankeruun, analyysien ja erilaisten selvitysten perusteella yrityspalvelut päätettiin eriyttää omaksi yhtiöksi, mutta säilyttäen omistuspohja samana. Tämän jälkeen lähdettiin edistämään yhtiöittämistä ja hiomaan Oomi Solarin valittua kasvustrategiaa. Eriyttämisprosessissa VALOR toimi lisäksi taloudellisena neuvonantajana.

”Ilman VALORin tukea ja sparrausta emme olisi tällä aikataululla saaneet tehtyä kaikkia asioita. Kun tällaista hanketta lähtee edistämään arkisten työasioiden ohella, niin apukäsiä tarvitaan”, Tuomivaara toteaa.

Hän lisää, että erityistä lisäarvoa on tuonut ulkopuolisen näkemyksen saaminen sellaisiin asioihin, mitä yrityksessä on jo lähdetty pohtimaan. Uusia oivalluksia ja omien ajatusten viemistä uusiin kulmiin on syntynyt VALORin esiin nostamien haasteiden ja ratkaisuehdotusten avulla.

Tuomivaara arvostaa sitä, että VALOR osallistuu mielellään työhön kautta linjan ja laittaa käsiä likoon, mikä edesauttaa asioiden nopeaa etenemistä. Myös välitön keskusteluyhteys on hänestä tärkeää. Moni asia selviää puhelinsoitolla, ilman että joka kerta pidetään kokous.

”Kävimme esimerkiksi pyöräilemässä VALORin konsultti Antti Ihalaisen kanssa. Oivallukset ja relevantit asiat voivat syntyä ihan missä tahansa sillä ajatustyö ei katso aikaa ja paikkaa kovin tarkasti”, Tuomivaara huomauttaa.

Parhaat oivallukset eivät aina synny kokouspöydän ääressä. Kuva Oomi Solar Oy.

Pitkä kokemus ja vahva osaaminen taustalla

Oomi Solar hakee aurinkosähkön johtavana toimittajana myös kiinteistö- ja yrityspuolella merkittävää markkinaosuutta. Tuomivaaran mukaan markkinoilla ei ole muita toimijoita, joilla olisi yhtä pitkä kokemus tai saman verran referenssejä kuin heillä. Lisäksi omistuspohja on vakaa ja heidän takuuaikansa pitkiä.

”Tavoitteenamme on rakentaa parhaat aurinkovoimalaratkaisut tehokkaasti, sekä teknistaloudellisesti että elinkaaren kannalta optimaalisesti. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä”, Tuomivaara korostaa. 

Aurinkoenergiaa on tutkittu paljon ja tunnistettu, että sen vaikutukset globaalin ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat huomattavia. Samalla varmistetaan kohtuuhintainen sähkö ihmisille ja yrityksille.

VALORin energiaosakas Kalle Ahlstedt toteaa, että aurinkoenergia on tärkeä myös omavaraisuuden näkökulmasta. Mitä enemmän tuotamme Suomessa itse sähköä, niin sitä paremmin kestämme tilanteita, joissa ympäröivä maailma ei toimi totutulla tavalla. Se mahdollistaa lisäksi niitä teollisuudenaloja, jotka ovat hiilineutraalista sähköstä riippuvaisia.

”Vaikka aurinkoenergia ei ole Suomessa ympärivuotinen ratkaisu, se täydentää ja monipuolistaa sähköntuotantopalettiamme hyvin”, Ahlstedt tähdentää.

Teksti: Catarina Stewen