Sonja Korhonen

Sonja aloitti VALORilla marraskuussa 2021. Ennen VALORia Sonja työskenteli konsulttina Nordic Healthcare Groupilla. Sonjalla on usean vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon liikkeenjohdon konsultoinnista.

Asiantuntijuus

Sonjalla on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta useasta sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille tehdystä hankkeesta. Yksityisellä sektorilla Sonjan asiantuntemus keskittyy markkina-analyyseihin ja market entry –strategioihin. Julkisen sektorin asiakkaille tehdyistä hankkeista Sonjalla on puolestaan monipuolinen kokemus järjestäjästrategioista, hankinnoista, operatiivisista uudistuksista sekä vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta. Sonjalla on lisäksi kokemusta useista toimeksiannoista finanssipalveluiden toimialalta, joiden painopisteenä ovat olleet liiketoiminnan kehitys ja markkina-analyysit sekä pankki- että vakuutuspalveluissa.

Koulutus

Sonjalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, pääaineenaan taloustiede.

Toimiston ulkopuolella

Työajan ulkopuolella Sonja on aktiivinen useiden eri urheilulajien, joogan ja ulkoilun parissa. Rentoutuakseen hän myös nauttii leipomisesta ja yhdessä ystävien ja perheen kanssa vietetystä ajasta.