Kuva henkilöstä Alvar Palmén

Alvar Palmén

Alvar aloitti VALORilla harjoittelijana tammikuussa 2023. Työn ohella hän suorittaa rahoituksen maisterin opintoja Turun Kauppakorkeakoulussa. Suorituskeskeisenä henkilönä Alvar pitää erityisesti analyyttisesta lähestymistavasta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiantuntijuus

Alvar on saanut työkokemusta yrittäjänä ja työskennellessään laskentatoimen ja rahoituksen parissa. Toimialakohtaista tuntemusta Alvarilla on etenkin kiinteistö- ja energia-alalta sekä alustataloudesta. Entisenä huippu-urheilijana Alvar on rutinoitunut soveltamaan määrätietoista ja ihmislähtöistä toimintatapaa.

Koulutus

Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaatin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta

Toimiston ulkopuolella

Vapaa-ajallaan Alvar nauttii etenkin eri kestävyysurheilulajeista. Alvarin urheilutausta on kilpasuunnistuksessa, jonka lisäksi hän mahdollisuuden tullen pyrkii viemään suunnistusta lajina uusiin ja eksoottisiin maailmankolkkiin.