Terveysvakuutusstrategia suomalaiselle vahinkovakuutusyhtiölle 

Tausta

Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Taustalla vaikuttavat muun muassa julkisten terveyspalveluiden haasteet, hyvinvointialueiden rahoitusvaikeudet, terveydenhoitoalan henkilöstöpula ja Kela-korvausten leikkaukset.

Aikaisemmin vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen keskittyi vahvasti lapsiin, mutta viime vuosina nämä vakuutukset ovat yleistyneet myös erityisesti hyvätuloisilla 30–50-vuotiailla aikuisilla. Vapaaehtoisen henkilövakuuttamisen kasvaessa myös vakuutusyhtiöiden rooli on muuttunut aktiivisemmaksi. Vakuutusyhtiöt voivat vaikuttaa korvausmenon kasvuun osallistumalla hoidon tarpeen arviointiin sekä neuvottelemalla kumppanuushintoja terveyspalveluiden tuottajien kanssa. Markkinan kasvu on saanut vakuutusyhtiöt kehittämään terveysvakuutusstrategioitaan. 

VALORin rooli ja tulokset 

VALOR toimi suomalaisen vakuutusyhtiön kumppanina terveysvakuutusstrategian päivittämisessä.

Strategiaprosessi käynnistyi terveysvakuuttamisen liiketoiminnan lähtötilanteen ja tavoiteltavan muutoksen määrittelyllä. Työ sisälsi markkina-analyysin, jossa kuvattiin terveyspalvelumarkkinaa ja asiakkaan asemaa markkinassa. Työssä tunnistettiin asiakkaan erottautumistekijät markkinassa ja näistä johdettiin asiakkaan liiketoiminnan kehitysalueet.

Asiakas vastasi itse toimenpiteiden jalkautuksesta.