VALORlaisten laaja osaamistausta luo arvoa asiakkaille

Sonja Korhonen ja Juha Viljakainen ovat viimeisen kahden vuoden aikana toteuttaneet useamman yhteisen asiakasprojektin. Heidän erilainen kokemustaustansa, näkemyksensä ja tapansa toimia ovat rikastaneet yhteistyötä ja parantaneet projektien lopputulosta.

Asiakkaan liiketoiminnan arvon kasvattaminen on VALORin ytimessä. Se koostuu syvästä toimialaosaamisesta, rakenteellisesta ajattelusta, tehokkuudesta ja odotusten ylittämisestä.

Jokaiseen asiakasprojektiin kootaan muutaman henkilön tiimi, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita. Tiimin kokoonpanoon vaikuttaa myös henkilöiden osaamisalueet ja erityiskiinnostus.

Juha Viljakainen, joka vastaa VALORin finanssialan asiakkuuksista, ja konsultti Sonja Korhonen ovat tyypillinen esimerkki VALORlaisesta työparista, joka tekee usein töitä yhdessä.

Juhalla on vuosikymmenten tausta johtamistehtävistä finanssialalla. Hän on vetänyt liiketoimintayksiköitä, ollut vahvasti mukana liiketoiminnan kehittämisessä, IT-hankkeiden johtamisessa ja valmistellut strategioita. Kahdenkymmenenviiden vuoden työuran aikana Juhalle on kertynyt laaja verkosto ja finanssialan vankka osaaminen.

Sonja on sen sijaan työskennellyt konsultoinnin parissa opiskeluajoista lähtien. Tyypilliset projektit ovat keskittyneet markkinakatsauksiin ja toiminnalliseen tehostamiseen, muun muassa hankintoihin ja hinnoitteluun liittyen. Viidessä vuodessa Sonja on kehittänyt vahvan osaamisen analyysien toteuttamisesta ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien hyödyntämisestä asiakasprojekteissa.

Tehokkaat työmenetelmät tuovat uutta tietoa

Sonjan ja Juhan yhteiset projektit ovat kaikki liittyneet vahvasti finanssialaan, esimerkiksi varallisuudenhoitoon ja terveysvakuuttamiseen. Yhteistyön myötä he ovat kehittäneet tehokkaita työskentelymalleja ja menetelmiä.  

”Asiakkaamme tuntevat oman toimialansa ja heillä on ajatus mihin suuntaan markkina on menossa. Päätösten perustaksi tarvitaan kuitenkin faktaa, jota me pyrimme tuomaan asiakkaille oman selvitystyömme kautta. Emme tyydy ainoastaan julkisiin tietolähteisiin, vaan haluamme jokaisessa projektissa tuoda aidosti uutta tietoa, esimerkiksi markkinatutkimusten avulla”, Sonja korostaa.

Juhan mukaan monessa projektissa, esimerkiksi terveysvakuuttamisessa, korostuu kerroksellisuus ja palvelukerrosten nivoutuminen toisiinsa.

”Pohdimme asioita monesta näkökulmasta ja monen tason kautta, jotta strategia varmasti kattaa kaikki kerrokset. Olemme myös asiakkaan kanssa läheisessä yhteistyössä koko prosessin ajan ja autamme priorisoimaan löydettyjä kehittämistoimenpiteitä selkeäksi toteutussuunnitelmaksi”, Juha painottaa.

Sonja Korhonen on tehnyt konsultointitöitä opiskeluajoista lähtien. Hän arvostaa VALORin joustavaa työilmapiiriä ja motivoituneita kollegoitaan.

Matala hierarkia projektitiimeissä

Yhteisissä projekteissa Juhalle on luontevasti päätynyt kokonaisvastuu pitkän toimialakokemuksensa ansiosta. Sonjalla on toisaalta vastuu analyysien toteuttamisesta, kun taas johtopäätöksiin päädytään yhteistyössä. Projektitiimissä on välillä useampi henkilö, riippuen tarpeesta.

”Kun projekti käynnistyy, ideoidaan ensin yhdessä, jonka jälkeen jokainen saa melko vapaat kädet viedä asiaa eteenpäin. Tärkeintä on saada koko osaamispotentiaali hyötykäyttöön”, Juha sanoo.

”Säännöllisissä tapaamisissamme varmistamme, että kaikki osat toimivat saumattomasti yhteen”, Sonja lisää.

Projektitiimeihin kootaan yleensä henkilöitä organisaation eri tasoista, jotta tiedot, taidot ja parhaat käytännöt leviävät moneen suuntaan.

”Teemme asioita mahdollisimman paljon ristiin, niin että paras asiantuntija on se, joka on perehtynyt asiaan, ei korkeimmassa asemassa oleva henkilö. Näin varmistamme, että projektitiimeissä säilyy matala hierarkia”, Juha huomauttaa.

Juha Viljakaisella on pitkä tausta johtamistehtävistä finanssialalla. Hän tuli VALORille kehittämään finanssialan konsultointia.

Tuttavat houkuttelivat töihin

Sekä Sonjan että Juhan houkutteli VALORille vanhat tuttavat. 

”Ambitiotaso sekä yksittäisten työntekijöiden tasolla että koko yrityksellä ovat korkealla, mikä sai minut hakeutumaan VALORille”, Sonja kehuu työilmapiiriä. ”Lisäksi omaan työmäärään ja sisältöön voi vaikuttaa sovittujen aikataulujen puitteissa, mikä lisää joustavuutta.”

Juha tuli VALORille rakentamaan finanssialan konsultointia puhtaalta pöydältä. Siirtyminen isosta organisaatiosta oli uusi haaste, ja alkuvaiheen jälkeen hän on nauttinut yrittäjähenkisestä työstään.  

”Vaikka työtä on välillä runsaasti, niin koemme kaikki tekemisen mielekkääksi ja haluamme saada asioita aikaiseksi”, Juha tähdentää. ”Haluamme myös jatkuvasti parantaa omaa toimintaamme, joten pohdimme jokaisen projektin jälkeen, olisimmeko voineet tehdä jotain vielä paremmin.”

VALOR kasvaa voimakkaasti ja palkkaa säännöllisesti uusia henkilöitä tiimiin.

”Konsultointialalla on hyvät uramahdollisuudet. Lisäksi läheinen työ partnereiden ja senioreiden kanssa, joilla on syvä toimialakokemus ja laajat verkostot, on arvokas mahdollisuus kehittyä”, Sonja pohtii.

VALORlaisten koulutustausta on useimmiten rahoitusalan ekonomi, tai tuotantotalouden diplomi-insinööri. Nämä valmistavat hyvin konsultointityöhön, mutta muutkaan korkeakouluopinnot eivät ole esteenä alalle.

”VALOR on yhdistelmä erilaisia profiileja, jotka tekevät töitä yhdessä. Laaja osaamis- ja kokemustaustamme on rikkaus ja takaa parhaimman lopputuloksen meidän asiakkaillemme”, Juha kiteyttää.