VALOR fasilitoi hukkalämmön talteenottoprojektia Oulussa

Oulun Energia, Osuuskauppa Arina ja Caverion lähtivät kolme vuotta sitten ennakkoluulottomasti kokeilemaan, miten kaupan kylmäjärjestelmistä saatava hukkalämpö voitaisiin hyödyntää kaukolämpöverkossa. VALOR Partners pyydettiin mukaan neutraaliksi osapuoleksi fasilitoimaan projektia.

Menestyksellisen projektin tuloksena Oulun Ritaharjuun avattiin keväällä 2022 Osuuskauppa Arinan uusi S-market, johon suunniteltiin kylmäjärjestelmät täysin uudella tavalla.

Kauppakiinteistössä on huippumoderni energiakeskus, joka hoitaa kylmätuotannon, jäähdytyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon. Prosessista syntyvä ylimääräinen lämpö voidaan käyttää joko kiinteistössä tai syöttää Oulun kaukolämpöverkkoon.

Lisäksi energiakeskusta on kehitetty projektin aikana niin, että edullisen sähkönhinnan aikana pystytään tuottamaan entistä enemmän puhdasta energiaa Oulun verkkoon.

”Energia-automaatiojärjestelmä optimoi järjestelmän ohjausta, jolloin markkinahintojen muutoksiin reagoidaan dynaamisesti – koko ajan optimoiden sekä Oulun Energian että Arinan kassavirtaa”, avaa liiketoimintajohtaja Kari Reunanen, Caverion Suomi.

Järjestelmä mahdollistaa VALORin laskelmien mukaan kolmen gigawattitunnin kaukolämmön tuotannon vuodessa. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 500 tonnilla, mikä vastaa 170 omakotitalon päästöjä.

Energiaratkaisujen edelläkävijät

Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomessa iso paikallinen toimija, jolla on edistyksellinen lähestyminen kaupan energiaratkaisuihin. S-ryhmällä on lisäksi valtakunnallisesti kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet.

”Haluamme toimia kaupan alalla tehokkaiden energiaratkaisujen edelläkävijänä ja samalla esimerkkinä ilmastotalkoissa”, painottaa asiakaspäällikkö Tuukka Päkkilä, SOK Kiinteistöässä.

Oulun Energian tavoite on varmistaa, että kaukolämpö olisi myös tulevaisuudessa kauppojen energiaratkaisu, kun lämpöpumput, aurinkopaneelit ja maalämpö lisääntyvät. Samalla he haluavat valjastaa hukkalämmöt käyttöön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kolmannella kumppanilla Caverionilla on pitkä osaaminen älykkäistä energiajärjestelmistä, kylmäjärjestelmistä ja lämpöpumppujärjestelmistä.

Jotta kaikkien osapuolten edut varmasti toteutuisivat tasapuolisesti projektissa, mukaan pyydettiin puolueeton VALOR vahvan energia-alan osaamisensa takia.

”Meille oli tärkeä saada mukaan neutraali sillanrakentaja laitetoimittajan, asiakkaan ja energiayhtiön välille”, tähdentää lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila, Oulun Energia.

Kuva: S-market Ritaharju

Numeeriset hyödyt selvitettiin

VALORin Kalle Ahlstedt ja Teemu Sirén kartoittivat ensin millaiset markkinat tällaiselle ratkaisulle voisi olla, sekä mitkä olisivat numeeriset hyödyt eri osapuolille, sekä euromääräisesti että ympäristön kannalta.

”Liiketoimintamallin konseptointi, kasvumahdollisuuksien tunnistaminen sekä suunnan löytäminen ovat olleet keskeisiä asioita VALORin tuomista hyödyistä”, Alatulkkila jatkaa.

Myös projektin johtoon haluttiin neutraali fasilitaattori varmistamaan, että projekti etenee aikataulun mukaisesti.

”VALOR on sekä kaupallisesti että teknisesti uskottava konsultti, johon kaikki kolme osapuolta luottavat. Siksi halusimme heidät avuksi viemään prosessia eteenpäin”, Reunanen sanoo.

”Projekti onkin edennyt kuin juna. Heidän aito välittämisensä ja omistajuutensa ovat olleet meille tärkeitä asioita”, Reunanen lisää.

Tällä hetkellä VTT on todentamassa tuloksia käytännön mittausten avulla.

”Tulosten perusteella tehdään sitten jatkopäätöksiä”, Päkkilä toteaa. ”Toinen kauppa on tällä hetkellä työn alla ja yhteensä kymmenen kaupan aiesopimus tehtiin viime vuonna.”

Verkot kaksisuuntaiseen käyttöön koko Suomessa

Suomessa on tehokkaat kaukolämpölaitokset ja -verkot sekä paljon kauppoja ja isoja kiinteistöjä keskustojen lähellä, joissa voitaisiin hyödyntää lämmitysverkkoja kaksisuuntaiseen käyttöön.

”Aiemmin lämpöä on tuotettu keskitetysti ja jaettu eri paikkoihin. Yhteiskunnallisesti tehokkaampaan kaupunkitason lämmitykseen päästään, kun siirrytään malliin, jossa hyödynnetään tehokkaasti eri puolella kaupunkia syntyviä hukkalämpöjä ja jaetaan ne sinne missä niitä tarvitaan hyödyntäen olemassa olevia verkkoja”, Sirén pohtii.

”Uusiutuvien energiamuotojen käyttö on sääriippuvaista, jolloin kaukolämpöverkko mahdollistaa monipuolisesti eri energiamuotojen käytön huomioiden taloudelliset intressit ja ympäristöarvot”, Sirén jatkaa.

Ahlstedt uskoo, että kaukolämpöyhtiöiden kilpailukyky säilyy myös tulevaisuudessa, kun olemassa olevaa laadukasta infrastruktuuria hyödynnetään tehokkaammin ja suunnataan investoinnit oikein.

”Tärkeää on kuitenkin osoittaa loppuasiakkaille, että on olemassa jokin kaupallinen tai yhteiskunnallisesti järkevä syy lähteä muutokseen mukaan”, Ahlstedt korostaa.

”Tässä me voimme toimia puolueettomina tulkkeina, kun yrityksille halutaan luoda lisäarvoa”, Ahlstedt lisää.

Mikä VALOR?

VALOR on johtava pohjoismainen neuvonantotoimisto, joka keskittyy sekä liikkeenjohdon konsultointiin että investointipankkipalveluihin. Toiminnot tukevat toisiaan, ja ainutlaatuinen yhdistelmä auttaa luomaan kestävää arvoa. Yrittäjävetoinen noin 40 asiantuntijan toimisto on koonnut riveihinsä alan taitavimpia osaajia. Valorilaiset toteavat intohimon asiakkaan menestykseen olevan keskeinen heitä yhdistävä arvo.

Yhtiön keskimääräinen vuosittain kasvu viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kaksinumeroista. VALORin mukaan kasvun taustalla on ennen kaikkea asiakaslähtöinen ajattelu. Alun perin boutique-konsulttifirmaksi suunniteltu yhteisö on noussut vaativassa neuvonantomarkkinassa alkuperäisiä tavoitteita suuremmaksi.

www.valor.fi

Teksti: Catarina Stewen