Itä-Suomen tietoliikenneverkkojen yhteisyrityksellä vahva ensimmäinen vuosi – VALOR toimi neuvonantajana

Syksyllä 2022 aloittanut BLC Telecomin ja OP-Suomi Infra-rahaston yhteisyritys rakentaa valokuituverkkoja kiihtyvässä tahdissa Itä-Suomessa. VALOR toimi sijoittajan taloudellisena neuvonantajana yhteisyrityksen perustamisessa ja auttoi liiketoimintamallin rakentamisessa.

Valokuidusta on tullut käyttövarmuuden ja nopeuden takia yhä useamman kuluttajan toivottu ratkaisu jatkuvasti kasvavalle tietoliikennetarpeelle.

Vastatakseen tähän tarpeeseen Itä-Suomessa, perustettiin vuonna 2022 yhteisyritys, johon eriytettiin Savonlinnan BLC-Osuuskunnan valokuituverkko ja telemastot sekä niiden rakentaminen. Omistajiksi tuli BLC:n lisäksi kotimaiseen infrastruktuuriin sijoittava OP-Suomi Infra-rahasto, joka tuo resurssit merkittäviin investointeihin.

Vahva telealan ja yrityskauppojen osaaminen valttina

VALOR Partners valittiin OP-Suomi Infran taloudelliseksi neuvonantajaksi yhteisyrityksen perustamiseen ja liiketoimintamallin rakentamiseen.

Pitkällä kokemuksellaan telekommunikaatioinfrastruktuurin yritysjärjestelyistä, investointipankkitoiminnasta sekä alan strategisesta ja operatiivisesta konsultoinnista, VALOR toi arvokasta asiantuntemusta, kun pohdittiin minkälaisella mallilla ja sopimuksella yhteisyritys toimisi.

”VALORilla oli selkeä näkemys siitä, mitkä ovat olennaiset kysymykset ja mitä täytyy tehdä, jotta saadaan toimiva järjestely”, sanoo Tuomo Urrila, OP-Suomi Infra-rahaston sijoitustiimin jäsen.

”Teimme yhteistyötä kahteen suuntaan, sekä BLC:n että VALORin kanssa, ja molemmat tahot toimivat erinomaisesti osana kokonaisuutta. VALORin fasilitoinnin avulla löysimme nopeasti yhteisen sävelen, miten projektia haluttiin viedä eteenpäin”, Urrila jatkaa.

Savonlinnan BLC-Osuuskunnan toimitusjohtajan Hannu Väänäsen mukaan Telecom-alalla on paljon sääntelyä ja erikoispiirteitä, joista VALOR toi syvän osaamisensa projektiin. Samalla yritys toimi tasapainottavana toimijana, joka sekä vahvisti näkemyksiä että toi uutta tietoa.

Päätöksentekomalli on selkeyttänyt työskentelyä

Prosessi eteni vaiheittain. Ensin haettiin yhteinen tahtotila uuden yrityksen tavoitteista ja löydettiin yhteisymmärrys olemassa olevan infrastruktuurin arvosta.

”Verrattuna keskimääräiseen transaktioon, VALORin rooli oli laajempi, koska he auttoivat molempia osapuolia hahmottamaan eriytettävää ja myytävää kokonaisuutta tarkemmalla tasolla. He suoriutuivat hyvin kaikista tehtävistä”, toteaa Urrila.

Seuraava, vielä tärkeämpi vaihe oli rakentaa tulevaisuuden taloudellinen toimintamalli, joka olisi molemmille osapuolille mahdollisimman kannustava. Tätä mallia työstettiin pitkään.

”VALORin erityisosaaminen näkyi tässä vahvasti ja oli erittäin vakuuttava.  Taloudellinen toimintamalli oli kuin taideteoksen luominen”, Väänänen pohtii.

Kaupan loppuunsaattamisen jälkeen on todettu, että prosessin aikana luotu taloudellinen toimintamalli on ollut toimiva ja antanut hyvän pohjan yhteisyrityksen operatiiviselle toiminnalle ja investointipäätösten tekemiselle. VALORin työstä oli apua myös liiketoimintasuunnitelman kehittämisessä.

”Se iso työ mitä tehtiin, kun ennakoitiin tulevia investointeja, on kantanut hedelmää ja selkeyttänyt työskentelyä. Taloudellinen toimintamalli on ollut operatiivisesti onnistunut ja yhteiset arvopohjat ovat helpottaneet yhteistoimintaa”, Urrila korostaa.

Urrilan mielestä yhteisyrityksen perustamisprosessi VALORin kanssa oli myönteinen kokemus.

This image has an empty alt attribute; its file name is BLC-Telecom_Kaivuukausi_2022-2-1024x683.jpg
Kuva: BLC

Menestyksellinen ensimmäinen vuosi

Ensimmäinen vuosi on lähtenyt hienosti käyntiin. Yhteisyrityksen osapuolet hitsautuivat yhteen jo prosessin aikana, ja avoin keskusteluyhteys on jatkunut. Uusia laajennushankkeita valmisteltiin jo prosessin aikana, joten uusi yritys sai lentävän lähdön.

”Tuotanto on seitsenkertaistunut vuoden aikana ja organisaatio kasvaa jatkuvasti, se on meille iso loikka”, tyytyväinen Väänänen painottaa.

Kilpailu alalla on kuitenkin kovaa ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat tulleet markkinoille, myös Itä-Suomeen.

”BLC on aidosti suomalainen 130 vuotta vanha toimija, ilman ulkomaisia taustavaikuttajia, joten meillä on vahva brändi. Kuluttajalle on mukavampaa ostaa palvelut luotettavalta kotimaiselta toimittajalta, joka tekee mitä lupaa ja on varmasti palvelemassa vielä tulevaisuudessa”, Väänänen huomauttaa.

Yhteiskunnallisesti merkittävä projekti

VALORin investointipankkitoiminnasta vastaavan osakkaan Jonas Seemerin mukaan, Savonlinnan BLC-Osuuskunnan ja OP-Suomi Infra-rahaston yhteisyritys oli tavanomaisesta poikkeava projekti, jossa luotiin yhteiskunnallisesti merkittävä ja ainutlaatuinen alueellinen yhteisyritys.

”Kokonaisuus ei ollut erillinen liiketoiminta aiemmin, vaan se luotiin lohkaisemalla pala BLC:stä. Meidän tehtävämme oli varmistaa, että syntyy kaikkia osapuolia hyödyttävä yhtiö, jolla on selkeä liiketoimintamalli”, projektipäällikkö Valtteri Itäranta lisää.

”Valokuituverkon kasvavan tärkeyden takia, tämä oli Savon alueelle ensiarvoinen projekti, joka paikallisen toimijan aktiivisuuden avulla mahdollistaa kuituverkon saamisen jokaisen asukkaan ulottuville luotettavalta paikalliselta toimijalta. Tuntui hienolta olla tässä kotimaisessa projektissa mukana, jossa itäsuomalaisille rakennetaan entistä parempaa infrastruktuuria”, ICT-alan asiakkuuksista vastaava osakas Antti Halonen tähdentää.

Teksti: Catarina Stewen
Kuvat: BLC ja Savonlinnan kaupunki