Samuli Voltti

Samuli tuli VALOR Partnersille tammikuussa 2021. Tätä ennen hän työskenteli usean vuoden ajan kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Kestävien taloudellisia ratkaisujen suunnittelu, kokonaisvaikuttavuuden arviointi ja toiminnallisen tehokkuuden parantaminen ovat olleet keskeisiä ohjenuoria Samulin projektityössä. 

Asiantuntijuus

Samulin ydinosaamista on konsultointi terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden alalla. Hänen yleisimpiä projektityyppejään ovat tilinpäätös- ja markkina-analyysit, kysyntäennusteet ja vaihtoehtoisten palvelumallien vertailut osana omaa tuotantoa. Lisäksi Samulilla on vankkaa kokemusta kilpailutusprosessien läpivienneistä ja suunnittelusta.

Koulutus

Master of Science in Economic History, London School of Economics and Political Science.

Toimiston ulkopuolella

Vapaa-aikanaan Samuli nauttii Helsingin kauniista luonnosta (kun hän ei ole Lapissa) ja monenlaisista (matalan kunnianhimon tason) musiikkiprojekteista.