Antti Lindström

Antti aloitti työskentelyn VALOR-tiimissä syyskuussa 2023. Antilla on yli kuuden vuoden kokemus projekti- ja asiakastyöskentelystä useilta eri toimialoilta. Hänen vahvuuksiaan ovat muun muassa laaja FAS, IFRS, osakeyhtiölain ja taloudellisen raportoinnin osaaminen, tilinpäätösanalyysit sekä syvällinen ymmärrys liiketoimintamalleista sekä -prosesseista.

Asiantuntijuus

Antilla on aikaisempaa työkokemusta noin kuuden vuoden ajalta PwC:ltä ja NREP:ltä vuoden verran. PwC:llä Antti työskenteli sekä audit managerina, että KHT-auktorisoinnin parissa. Antin asiakaskunta oli PwC:llä hyvin laaja-alainen, toimeksiantoja oli useilta eri toimialoilta pienistä yksityisomisteisista osakeyhtiöistä aina listayhtiöihin. NREP:llä hän työskenteli osana Fund Finance -tiimiä.

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Toimiston ulkopuolella

Antilla on kaksi vauhdikasta pientä poikaa kotona, joiden kanssa hän viettää merkittävän osan vapaa-ajastaan. Perhe- ja työelämän vastapainona Antti pitää historian opiskelusta sekä harrastaa monipuolisesti liikuntaa, muun muassa tennistä ja golfia.